Развитие без граници

ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯТА

Rules
1
правило
Тези правила координират процеса на обучение, осигуряват максимално качество на предоставяните услуги.
2
правило

За да започнете занятия в нашия Център за развитие "Амакидис" (по-нататък - Център), трябва да се регистрирате по един от следните начини:

  • да позвъните по телефона,
  • на нашия уебсайт, като подадете заявка "Регистрирайте се за пробен урок"
  • Непосредствено в Центъра,

Когато се сформира група, наш сътрудник ще се свърже с вас и ще ви каже датата и часа на началото на занятията.

3
правило

Заплащане на услугата - 100% предплащане в началото на всеки период (месец).

Месечният курс включва четири занятия в седмицата по 2 учебни часа всяко (8 учебни часа) с треньор в Центъра и ежедневен достъп до онлайн платформа за домашни тренировки, достъпна в интернет на адрес: http://platform-amakids.eu

4
правило
Занятията се провеждат непрекъснато през избрания период според графика.
5
правило
Детето се води на занятия не по-късно от определеното време за започване на занятията, за да не нарушава работата на Центъра и плана за провеждане на заниманията.
6
правило
Детето трябва редовно да посещава занятията и да прави домашната си работа. Ако това не се прави, Центърът си запазва правото да обсъди с родителите на детето възможните начини за подобряване на неговите резултати, както и да препоръча на родителите да продължат класовете на детето си в друга група, която е подходяща за нивото на обучение на детето.
7
правило
Посетителите са длъжни да спазват правилата на обществения ред, да поддържат чистотата в центъра и да не се намесват в провеждането на занятията.
8
правило
В случай на грубо неспазване на правилата за посещение на Центъра, административното звено си запазва правото да обсъди въпроса за по-нататъшното прекратяване на посещаването на занятията от страна на клиента.
9
правило
Родителите не присъстват по време на учебните занятия.
10
правило
Когато влизате в кабинетите, не забравяйте да носите сменяеми обувки.
11
правило
Родителят (неговият представител) се задължава да приведе детето в класната стая в чист и спретнат вид.
12
правило
Деца с инфекциозни заболявания или с признаци за такива, деца с лошо общо благосъстояние, нямат право да посещават занятия. При първите признаци на инфекциозно заболяване при дете родителите (законните представители) трябва да уведомят администрацията на Центъра за пропускане на урока.
13
правило
Ако служителят на Центъра открие признаци за заболяване на детето по време на урока, той е длъжен да уведоми за това родител (законен представител); родителят (законен представител) е длъжен да вземе детето от Центъра възможно най-скоро, без да изчаква завършването на урока.
14
правило
Не се препоръчва в Центъра да се вкарват дъвки, бонбони, бисквити и други храни. Не се допускат храна и напитки в кабинетите.
15
правило
Посетителите носят лична отговорност за ценности, донесени и / или оставени в Центъра.
16
правило
Плащайки за услуги, Клиентът автоматично се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги изпълнява.
17
правило
Родители, помнете: редовните часове са залог за резултати!
Благодарим за Вашето внимание и разбиране!
Abacus
БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН УРОК
Записани днес 7